Kindergeld

Zasiłek rodzinny na dziecko

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld – czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje gospodarstwo domowe w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech.

Zasadniczo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może podlegać każdy, kto przez odpowiedni czas:

  • jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojętnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firmę z Polski) i tam są odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia
  • pracuje w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung)

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt na wniosku o zasiłek. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Wysokość zasiłków:

  • 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
  • 190 euro miesięcznie na trzecie dziecko
  • 215 euro na czwarte i kolejne dzieci

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.