podatek dochodowy w Niemczech – Einkommenssteuer

Podatek dochodowy [Einkommensteuer]

W ustawie o podatku dochodowym znajdziemy definicję pojęcia obowiązku podatkowego, który jest podzielony na ograniczony i nieograniczony. Osoba zatrudniona do 183 dni w roku (tj. 6 miesięcy) objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Zatrudnienie powyżej 6 miesięcy klasyfikuje pracownika do obowiązku podatkowego nieograniczonego. Podatek dochodowy (Einkommensteuer) jest głównym podatkiem, który jest obowiązkowy dla każdego, kto wykonuje pracę na terenie Niemiec oraz dla osób, które świadczą pracę poza granicami kraju, ale wskazują go, jako kraj stałego zamieszkania lub pobytu.

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym zobowiązuje pracowników, do odprowadzania w ramach podatku dochodowego:

    • podatek od wynagrodzeń

[Lohnsteuer]  jest to podatek potrącany przez pracodawcę co miesiąc z wypłaty pracownika. Pracodawca zobowiązany jest go uiścić do urzędu skarbowego. Kwota tego podatku jest ściśle zależna od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.podatek solidarnościowy [Solidaritätszuschlag] – podatek ten płacony jest wyłącznie przez pracowników Landów zachodnich. Jego podstawą jest dążenie do zmniejszenia różnic w infrastrukturze pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Niemiec. Jego wysokość to 5,5% wysokości podatku dochodowego.podatek kościelny [Kirchensteuer] – jest to podatek, który nie obowiązuje powszechnie. Dochody z niego przeznaczone są na Kościół, a płacą go wyłącznie osoby, które deklarują w Niemczech przynależność religijną. Wysokość podatku jest różna w zależności od Landu, w którym się go opłaca 8-9%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych [Einkommensteuer] – odnosi się on tylko do osób fizycznych. Wyznacza się go odejmując od łącznej kwoty wszystkich dochodów zwolnienia. Ustawa o podatku dochodowym rozróżnia kilka rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu:

dochody z gospodarki leśnej i rolnej,
dochody z prowadzenia działalności przemysłowej,
dochody z pracy samodzielnej,
dochody z pracy niesamodzielnej,
dochody z dzierżawy i najmu,
zyski kapitałowe udziałowców spółek cywilnych, komandytowych i handlowych.

Jedna odpowiedź do “podatek dochodowy w Niemczech – Einkommenssteuer”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.